Nyhetsarkiv

  • Folkhälsa

    Vindelns kommun har tillsatt en folkhälsosamordnare

    Vindelns kommunfullmäktige antog 2020 nya övergripande mål för kommunen. Ett av dessa mål handlar om folkhälsa och formuleras såhär: Folkhälsoarbetet inom Vindelns kommuns verksamheter ger positiv eff...
  • Barn och utbildning

    Skolstart höstterminen 2021

    Snart börjar det att närma sig höstens terminsstart. Här kan du se datum för skolstart gällande grundskolan och förskoleklass samt datum för när förskola och fritidshem är stängt för kompetensutveckli...