Upphandlingar/inköp Vindelns kommun

Aktuella upphandlingar

När kommunen behöver köpa något sker det normalt genom en upphandling. Här kan du se aktuella upphandlingar just nu.

Lämna anbud - så går det till

Att skriva anbud för första gången kan kännas krångligt. Här kan du ta del av nyttiga tips på vad du kan tänka på.

Så här går en upphandling till

En upphandling är en noga reglerad process. Här kan du följa alla de viktiga steg som behövs för en lyckad process.