Sommarjobb för unga

Är du intresserad av att jobba under sommarlovet? Kanske prova på ditt första jobb? Vi erbjuder feriejobb för dig som går i årskurs 8 eller 9 samt ungdomsjobb för dig som är mellan 16-17 år.

Du som har ett feriejobb ersätter inte ordinarie personal, utan du är här för att få en inblick i hur det är att jobba hos oss. Syftet är att du ska få arbetslivserfarenhet och få prova på hur det är att jobba i våra verksamheter. Kanske blir du inspirerad inför ett framtida yrkesval.

För dig som är 16-17 år finns sommarjobb där du får ta ett lite större ansvar och här får du också lite högre lön. Arbetstiderna är fortfarande desamma som för feriejobb

Vem kontaktar jag mig om jag har frågor om feriejobb?

Vid frågor kan du ta kontakt med;
HR-avdelningen
hr@vindeln.se
0933-140 00 (ange att du vill prata med någon på HR)

Vem kan få feriejobb?

Sommaren 2023 prioriteras ungdomar i årskurs 9, men även du som går i årskurs 8 kan få jobb i mån av plats. Du behöver vara folkbokförd i Vindelns kommun för att få feriejobb hos oss.

Vem kan få ungdomsjobb?

Dessa sommarjobb riktar sig till dig som har fyllt eller fyller 16-17 år under året (du som är född 2006 eller 2007). Denna sommar prioriteras du som fyller 17 år under kalenderåret (du som är född 2006), men även du som är 16 år (född 2007) samt du som under året fyller 18 år (född 2005) kommer erbjudas jobb i mån av plats.

Var kan jag jobba?

Våra feriejobb finns inom olika verksamheter, och vi tror att det ska finnas något som intresserar just dig. Vi har platser inom barnomsorg, daglig verksamhet inom LSS, resursverksamhet, trygghetsboende, gata och park samt kök och städ. Ungdomsjobben finns inom hemtjänst samt inom gata och park.

När kan jag jobba?

Du jobbar dagtid ca 6 timmar per dag.

Feriejobben är sammanhängande i tre veckor och det finns tre olika perioder att söka;

  • vecka 25-27
  • vecka 28-30
  • vecka 31-33

Ungdomsjobben är sammanhängande i fyra veckor och här finns två olika perioder att söka;

  • vecka 25-28
  • vecka 29-32

Vad händer efter min ansökan?

Efter att ansökningstiden gått ut gå vi igenom alla ansökningar. Om det kommit in fler ansökningar än vad det finns platser så använder vi en prioriteringsordning. Vi försöker matcha dina önskemål mot våra lediga platser. Det är inte alltid vi kan möta din önskan, och därför kan du bli erbjuden jobb under en annan period eller inom en annan verksamhet än det du har angett. Du har möjlighet att tacka ja eller nej till erbjudandet.

Om det inte finns tillräckligt med platser kan du få meddelande om att du inte blir erbjuden ett jobb detta år.

Måste jag visa utdrag ur polisens belastningsregister?

Du som är intresserad av att jobba inom barnomsorg behöver ansöka om ett utdrag ur polisens belastningsregister innan du får börja jobba. Eftersom det kan ta några dagar är de bra om du ansöker om detta redan nu: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Länk till annan webbplats.

Vad får jag för lön?

För feriejobb är lönen 57 kronor per timme inklusive semesterersättning.

För ungdomsjobb är lönen 106,06 kr per timme inklusive semesterersättning om du har fyllt eller fyller 16 år under året. För dig som har fyllt eller fyller 17 år under året är lönen 115,15 kr/timme.

När betalas lönen ut?

Kommunens löneutbetalningsdag är den 27:e varje månad. Om du lämnar in tidrapporterna i tid får du din lön den 27:e i månaden efter arbetsperioden (första perioden 27 juli, andra perioden 27 augusti, tredje perioden 27 september). Alla löner från kommunen betalas ut genom Swedbank.

För att få lönen insatt på ditt konto, oavsett vilken bank du har, så måste du anmäla ditt konto till Swedbank. Detta behöver du göra tillsammans med din vårdnadshavare på ett Swedbankkontor.

Måste jag betala skatt när jag sommarjobbar?

Vi drar normalt ingen skatt. Om du kommer att tjäna mer än 22 208 kronor under 2023 är du dock skyldig att betala skatt och måste då uppge detta till oss så att vi kan dra preliminärskatt på din lön. Det gör du genom att mejla till hr@vindeln.se och skriv att vi ska dra skatt. Glöm inte att skriva ditt namn och dina sex första siffror i personnumret.

Hur tidrapporterar jag?

Som timanställd måste du fylla i en tidrapport med din arbetade tid. Det är tidrapporten som ligger till grund för att du ska få din lön. Handledaren ser till att du får tidrapporten och du fyller själv i dina arbetade timmar. Din handledare ska kolla igenom tidrapporten så att allt stämmer och skriva under den innan den skickas/lämnas in till oss. Utan underskrift av handledaren så betalas inte din lön ut.

I tidrapporten ska du fylla i;

  • dina personuppgifter (namn, personnummer och adress)
  • arbetad tid per dag (dra av tid för frånvaro samt ange frånvaroorsak)
  • arbetsplats

Tidrapport för feriejobbare Pdf, 496.3 kB.

Tidrapport för ungdomsjobbare Pdf, 254.7 kB.

Var lämnar jag in tidrapporten?

Det är ditt ansvar att se till att den ifyllda tidrapporten kommer till HR-avdelningen efter avslutad arbetsperiod. Du kan lämna in den i receptionen på Kommunhuset eller skicka via internpost (ange HR-avdelningen på internkuvertet). Kommunhuset finns på Kommunalhusvägen 11 i Vindeln. Fråga din handledare om du är osäker på hur du ska göra.

Du kan också posta den till:

Vindelns kommun
HR-avdelningen
922 81 Vindeln

För att vara säker på att din lön betalas ut den 27:e månaden efter din arbetsperiod, måste tidrapporten vara inkommen till HR-avdelningen senast måndag efter att du har slutat ditt jobb. Därför är det bra om du lämnar in tidrapporten din sista dag så att vi med säkerhet hinner skicka in uppgifterna till lönekontoret. Om du lämnar in din tidrapport för sent kommer lönen att betalas ut en månad senare (exempelvis 27 augusti för arbete under juni).

Som ungdomsjobbare lämnar du in en rapport för de timmar du gör varje månad. Om du jobbar under två månader behöver du alltså fylla i och lämna in två rapporter, en vid varje månadsslut. Kontakta oss om du är osäker eller har några frågor.