Utveckling av Vindelforsarnas friluftsområde

Syftet är att utveckla Vindelforsarnas friluftsområde mot att bli ett regionalt och lokalt besöksmål och en mötesplats för människor, kultur och natur.

 

höstlöv

Mål

Området ska bli

  • en mötesplats för människor från när och fjärran.
  • en plats för människor att uppleva älven och skogen.
  • en plats för besökare att höra berättelser om hur människor levt med älven under århundradena.

Innehåll

Steg för steg utvecklas området enligt den tidigare utvecklingsplanen och åtgärdsplanen för Vindelforsarnas naturreservat 2019-2024.

När allt är genomfört har Vindelforsarnas Friluftsområde fler gångslingor, en bra anslutning till resecentrum, utökad camping, enhetliga skyltar, lätt och tydlig information, tydliga entréer och fler aktiviteter i form av lekplatser, informationsstationer med ny teknik och en minigolfbana.

Målgrupp

  • Besökare från Umeåregionen
  • Besökare från övriga Sverige och andra länder
  • Boende i Vindeln med omnejd
  • Gruppresor och skolor
  • Särskilda intressegrupper som fiske- och kulturprojekt, kulturhistoriska projekt och naturinformationsprojekt


Projektägare och finansiering

Projektet ägs av Vindelns kommun och finansieras av Vindelns kommun tillsammans med Lokala Naturvårdssatsningen, Länsstyrelsen (kulturmiljö) och Landsbygdsprogrammet