Interreg Botnia Atlantica, E12 Atlantica Transport - E12 BA3NET

Projektet är ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs med E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma strategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.


höstlöv

Partners

Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)