Hemma är Vindeln

Ökad inflyttning till kommunen – med näringslivsperspektiv utifrån kompetensförsörjningsbehov.

HÄV är ett förstudieprojekt som ägs av Vindelns kommun under ledning av kommunal utveckling. Det startade i augusti 2021 och pågår fram till och med årsskiftet. Projektet finansieras med hjälp av medel från statsbidraget för förbättrat näringslivsklimat.

Syftet är att stimulera boende och boendemarknad så att en ökad inflyttning till kommunen sker. Förstudien kommer att undersöka förutsättningar och möjligheter för ökad tillgänglighet och identifiera attraktionsfördelar med att bo, leva och verka i kommunen.

Bakgrunden till initiativet är bland annat den kända och utmanande kompetensförsörjningsproblematiken i näringslivet som har koppling till brist på tillgängligt boende att flytta till alternativt tillgång till mark att bygga på.

Även möjlighet till ökad rörlighet mellan olika typer av boenden för nuvarande kommunbor kommer att ingå i förstudien.

Välkomna att kontakta vår projektledare Caroline Nyström för frågor, input och idéer som kan vara värdefulla i förstudiearbetet.

caroline.nystrom@vindeln.se
072-220 47 31