Hållbar ledutveckling i Umeåregionen

Utveckling av Isälvsleden, Tvåälvsleden och Rödåleden i Vindelns kommun

Vindelns kommun har tilldelats 1,2 miljoner för att utveckla Isälvsleden, Tvåälvsleden och Rödåleden för vandring och MTB i enlighet med det nationella ramverket samt för att skapa en ledcentral vid Resecentrum i Vindeln.

Samverkan sker mellan kommunerna Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Robertsfors och Umeå. Hela projektet finansieras av Tillväxtverket och har tilldelats 4,7 miljoner.

Syftet med projektet är att ta ett samlat grepp om lederna med störst potential i Umeåregionen, skapa ett nätverk av leder med bra kvalitet samt för att säkra den långsiktiga hållbarheten genom insatser som gynnar och stärker utvecklingen av det lokala näringslivet.

Mer information om projektet:

Umeå kommun, projektägare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visit Umeå, projektsamordnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karin Strand, näringslivsutvecklare Vindelns kommun

072-459 54 14, karin.strand@vindeln.se

EU-logga
Tillväxtverket - logga