Bredband till flera

Europeiska regionala utvecklingsfonden har beslutat att ge ekonomiskt stöd till projektet Bredband till flera.

 

höstlöv

Projektet innefattar både ortsammanbindande nät mellan Nyland och Skivsjö samt Norrfors och Kussjön där stödet från Tillväxtverket är 50 procent och områdesnät i Skivsjöbygden, Bjurforsbygden, Ramselebygden samt Kussjön där stödet från Jordbruksverket är 70 procent.

I det ortsammanbindande nätet står Vindelns kommun för 50 procent av kostnaderna. Områdesnätet finaniseras till 30 procent av invånarna som har beställt bredband i byarna.