Inbjudan till workshopserien ”Attrahera Flera Människor”

Vi är glada att hälsa er alla varmt välkomna till vår spännande workshopserie "Attrehera Flera människor"! Vi ser fram emot att dela denna upplevelse med er alla och hoppas att ni kommer att dra nytta av de kunskaper och färdigheter som ni tar med er från denna workshopserie.

Som ett led i projektet ” VIC - Vindeln Innovation Center” bjuder vi in till en skräddarsydd och beforskad workshopmodell med unik möjlighet att tillsammans Attrahera Flera Människor. Workshopsserien leds av Mikael Scherdin, doktor i Innovation & Entreprenörskap (se bifogad presentation) och ingår i etapp 1 testbädd Kompetenscentrum och banar väg för en fullskalig verksamhet i VIC - Kompetenscentrum när byggnaderna finns på plats. Vårt gemensamma projekt ”Attrahera Flera” med näringslivskontoren i kranskommunerna ger förutsättningarna att genomföra denna satsning och förväntas även kunna appliceras på fler ställen.

Konkurrensen om människorna det vill säga arbetskraft och kompetenser är nationellt uppenbar i både näringsliv och kommun. Problembilden kompetensbrist är komplex vilket kräver nya innovativa lösningar och samagerande. Vi ser möjligheterna att tillsammans med er utveckla koncept och satsningar som ett enskilt företag eller kommun ej fullt ut kan realisera på egen hand och därmed göra Vindeln än mer attraktivt att utbilda sig, arbeta och leva i. Samägda komplexa problem behöver samägda smarta lösningar som komplement till de insatser som redan görs. I förlängningen finns förutsättningar att utveckla ett ekosystem för VIC /KC , industri och kommun i Vindeln med omnejd.

Målgrupp för workshopserien (ca 15-20 personer)

  • Industrierna på Vindeln Innovation Park med omnejd. Ex. produktionsansvarig, HR/personal, kommunikatör/mediastrateg
  • Kommunen. Ex. Näringsliv, yrkesvux, HR, arbetsmarknad, kommunikatör
  • Utbildningsföretag. Ex. T2
  • Rekryteringsföretag eller liknande. Ex. Arbetsförmedlingen
  • Attrahera flera projektet. Gruppen för Kompetensattraktion
  • Region Västerbotten. Ex. Strateg kompetensförsörjning


Målbild

Pilotmodell för;
Flera (ej anställda) som väljer att utbilda sig i Vindeln och kan rekryteras
Flera som redan är anställda vidareutbildar sig i Vindeln
Flera som vill arbeta i våra företag och kommun

Upplägg workshop

Vi rivstartar workshopserien med ett möte på plats för att få upp tempot, skapa gemensam förståelse samt snabbt och effektivt börja arbeta med det komplexa problemet kompetensbrist. Det är både roligare och mer kreativt att arbeta i samma rum vilket förenklar resten av serien som körs helt digitalt, via zoom. Workshopserien leds av processledare Mikael Scherdin som har bred erfarenhet av tidigare samägda problem i näringsliv och kommuner. Workshopmodellen finns presenterad i bifogad fil.

WS: 1-3 Problem, Idé och Koncept.
WS: 4 Erbjudande/lösningar.
WS: 5-6 Bokas och genomförs om behov bedöms under processgång.
WS: 7-8 Organisera horisontellt, kommunicera horisontellt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WS 1-3 Fysiskt på plats i Vindeln.
18/10. Gemensam lunch 12.00-13.00. Workshop 13.00-17.00
19/10 Workshop 09.00-12.00 och gemensam lunch 12.00-13.00

Resterande workshopar genomförs digitalt via Zoom påföljande torsdagar med start den 26/10 kl. 13.00-15.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kostnad

Workshopserien finansieras av Attrahera Flera projektet som nämns inledningsvis i inbjudan och erbjuds därmed gratis till deltagarna. Vi bjuder på lunch och fika den 18 och 19/10. Eventuell övernattning, resor, middag etc bekostar deltagarna själva.

Sista anmälningsdag
10 oktober 2023.

Frågor?
Kontakta Caroline Nyström
072-220 47 31
caroline.nystrom@vindeln.se

Här anmäler du dig till workshopsträffarna

a