Näringslivsträffar

Näringslivsträffarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utveckling. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner.

Träffarna arrangeras av kommunen tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

Aktuella

I vårt Nyhetsbrev hittar du aktuell information om kommande näringslivsträffar och aktiviteter.

Kommande

Har du tankar om vilka teman kommande näringslivsfrukostar eller kvällsfika skulle kunna ha? Kontakta Angelica Johansson, angelica.johansson@vindeln.se, 070-233 26 21 eller Karin Strand, karin.strand@vindeln.se, 072-459 54 14