Företagsbesök

Kommunledningen gör regelbundet besök hos företag runt om i kommunen. Målsättningen är att göra ett företagsbesök i veckan som en naturlig del av verksamheten.

En bra dialog mellan Vindelns kommun och företagen ger förutsättningar för ett gott företagsklimat. Företagsbesök är ett sätt för kommunen att få kunskap och förståelse för speciella förutsättningar som Vindelns näringsliv har att förhålla sig till. Personliga möten hjälper till att förenkla dialogen och ger kommunens representanter möjlighet att informera om den kommunala verksamheten.

Vindelns kommun representeras i första hand av kommunalråd, kommundirektör och företagslots. Bland annat har de besökt företag inom industri, handel, besöksnäring, skogsbruk, transport, restaurang, livsmedelsproduktion och tjänsteföretag.

Hör gärna av dig om du vill att kommunledningen besöker din verksamhet!

Vänligen kontakta

Angelica Johansson, angelica.johansson@vindeln.se, 070-233 26 21

Karin Strand, karin.strand@vindeln.se, 072-459 54 14