Näringslivsträffar

Näringslivsträffarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utveckling. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner.

Träffarna arrangeras av kommunen tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

Varmt välkommen till en stimulerande näringslivsfrukost!
Hälsar projektgruppen för näringsliv i samverkan 6.0.

Aktuella

Du hittar näringslivsträffarna under våra aktiviteter på startsidan.

Kommande

Har du tankar om vilka teman kommande näringslivsfrukostar eller kvällsfika skulle kunna ha? Kontakta Angelica Johansson, 070-233 26 21.

Tidigare

2021

 • Näringslivsträff med middag den 18 november 2021.
 • Digital näringslivsfrukost i samverkan den 15 oktober 2021. Framtidsspaning Norrland
 • Digital näringslivsfrukost i samverkan den 3 juni 2021. Proffstips för hemester.
 • Digital näringslivsfrukost i samverkan den 19 maj 2021.
 • Digital näringslivsfrukost i samverkan den 7 maj 2021. Program för tillväxt.
 • Digital näringslivsfrukost i samverkan den 16 april 2021.Tema: Företagsstöd Region Västerbotten
 • Digital näringslivsfrukost med kommun-info och dialog den 30 mars 2021.
 • Digital näringslivsfrukost i samverkan den 19 mars 2021 Tema: Framgångsrikt företagande
 • Besöksnäringsträff Vindeln den 22 februari 2021
 • Digital näringslivsfrukost i samverkan den 19 februari 2021 Tema: Industrin som stark motor i regionen
 • Näringslivsfrukost i samverkan - premiär den 22 januari 2021