Var och när kan jag rösta?

Valet genomförs den 11 september 2022. Det går även att förtidsrösta varje dag från och med den 24 augusti 2022.

Förtidsrösta

Från och med den 24 augusti 2022 kan du förtidsrösta. Du kan då rösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet. Lokalerna finns i varje kommun, och har olika öppettider. Du kan förtidsrösta alla dagar från och med den 24 augusti och ända fram till och med valdagen.

I Vindelns kommun sker förtidsröstning i Forum vid Renforsskolan under hela förtidsröstningsperioden samt i Granö och Åmsele under valdagen.

Rösta gärna i god tid innan valdagen för att minska risken för köbildning.

Öpettider förtidsröstning Forum

Dagar

Öppettider

Måndagar

11 - 14

Tisdagar

11 - 14, 16 - 19

Onsdagar

11 - 14, 16 - 19

Torsdagar

11 - 14, 16 - 19

Fredagar

11 - 14

Lördagar

10 - 13

Söndagar

10 - 13

Valdagen 11 september

8 - 20*

*Förtidsröstningen under valdagen sker i musiksalen, Forum. Förtidsröstningen under valdagen är främst avsedd för dig som inte kan ta dig till din ordinarie vallokal.

Det är viktigt att du kommer ihåg att ta med dig id-handling och röstkort när du röstar i röstningslokal.

Se valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats., för öppettider i andra kommuner. Även du som befinner dig utomlands kan förtidsrösta, antingen på ambassad eller genom särskild brevröst. Se valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. för att läsa mer om det.

Rösta på valdagen i vallokal

Val till Riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs söndagen den 11 september 2022. Då röstar du i den vallokal som du hör till. På ditt röstkort kommer det att stå var din vallokal finns.

Det är viktigt att du kommer ihåg att ta med dig id-handling när du röstar i vallokal.

Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Öppettider valdagen

Valdistrikt

Vallokal

Öppettider

Vindeln Västra

Forum, Renforsskolan*

8-20

Vindeln Östra

Forum, Renforsskolan*

8-20

Hällnäs

Hällnäs Folkets hus

Åmsele skola (ta med röstkort och id-handling)

9-13, 17-20

12-16

Tvärålund

Tvärålunds skola

Granö skola, matsalen (ta med röstkort och id-handling)

9-13, 17-20

12-16

*Fel lokal är angiven i VR-bladets annons, v. 35. Rätt lokal är Forum, Renforsskolan.

Budröst och ambulerande röstmottagare

För dig som har svårt att ta dig till röstlokal på grund av ålder, sjukdom eller handikapp finns det möjlighet till budröstning. En anhörig eller vårdare kan agera bud åt dig och lämna in din röst. Särskilt material för detta finns att hämta i kommunhuset och i röstningslokalerna. Du som bor längs med lantbrevbärarlinje har även möjlighet att lämna din budröst till din brevbärare.

Du kan även kontakta valkansliet för ambulerande röstmottagning - det innebär att två röstmottagare kommer hem till dig för att ta emot din röst. Ambulerande röstmottagning kan genomföras i hela kommunen.

Kontaktuppgifter valkansliet

Har du frågor om vallokaler, röstkort, ambulerande röstning med mera, kontakta valkansliet på telefonnummer 0933-140 50 eller via e-post på vindelns.kommun@vindeln.se. Valkansliets telefon är bemannad dagtid och de kvällar och helgdagar som förtidsröstningen har öppet samt under hela valdagen.