Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en Valnämnd som är lokal valmyndighet.

Valnämnden arbetar med valfrågor som genomförandet av röstning inom kommunen vid allmänna val till riksdag, region och kommunfullmäktige, val till europaparlamentet samt folkomröstningar.

Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.

Valnämnden i Vindelns kommun består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Valnämnden 2023 - 2026

Ordinarie:
Göran Dahl (s) - ordförande
Maria Svensson (s)
Kenth Ärletun (m)
Åsa Åsberg (kd)
Marianne Hörnberg (c)

Ersättare:
Gudrun Wikström (s)
Hafsa Javed (s)
Annelie Öhman (kd)
Oskar Fransson (v)
Caroline Löfström (c)