Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområde omfattar alla aktiviteter inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, integration samt bostadsanpassning.

Socialnämndens verksamheter finns till för:

  • Barn och ungdomar, främst de som är i riskzonen
  • Vuxna som har behov av stöd
  • Psykiskt och fysiskt funktionshindrade som behöver hjälp med boende, aktivering och omsorg
  • Äldre som inte klarar sin dagliga livsföring och därmed behöver hjälp med särskilt boende, vård och omsorg

Utgångspunkten för allt arbete inom socialtjänsten är den enskildes behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna.

Socialnämndens sammanträdesplan 2021

24 februari
28 april
2 juni
15 september
13 oktober
8 december

Ordinarie ledamöter

höstlöv

Dan Oskarsson, (s)
Ordförande

Per-Uno Bergner, (c)
Vice ordförande

Rolf Attmarsson, (v)
Andre vice ordförande

höstlöv

Josefine Granberg, (s)

Nicholas Nordlander, (kd)

Cecilia Gustafsson, (m)

Jan Olophsson, (c)

Ersättare

Elin Palmgren, (s)
Wolfgang Hoffman, (v)
Astrid Brorsson, (s)
Christer Lundgren, (c)
Anneli Öhman, (kd)
Desirée Sjögren, (c)
Kenth Ärletun, (m)

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se