Sociala sektorn

Sociala sektorn ansvarsområde omfattar alla aktiviteter inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, integration samt bostadsanpassning.

Sociala sektorna verksamheter finns till för:

  • Barn och ungdomar, främst de som är i riskzonen
  • Vuxna som har behov av stöd
  • Psykiskt och fysiskt funktionshindrade som behöver hjälp med boende, aktivering och omsorg
  • Äldre som inte klarar sin dagliga livsföring och därmed behöver hjälp med särskilt boende, vård och omsorg

Utgångspunkten för allt arbete inom socialtjänsten är den enskildes behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna.

Sociala sektorns sammanträdesplan 2023

2 februari
7 mars
12 maj
31 augusti
4 oktober
23 november

Ordinarie ledamöter

Daniel Jaede, (kd)
Linda Lövgren, (s)
Mathias Haglund, (s)
Anders Forsman, (m)
Per-Uno Bergner, (c)

Ordförande: Daniel Jaede, (kd)
Vice ordförande: Mathias Haglund, (s)

Ersättare

Joel Lindfors, (s)
Elin Palmgren, (s)
Nicholas Nordlander, (kd)
Magnus Lindström, (m)
Helena Lundgren, (c)

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se