Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden är en myndighetsnämnd, som är satt att bevaka efterlevnaden av de lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom miljö- och byggområdet. Nämnden är också trafiknämnd samt har ett rådgivnings- och serviceansvar.

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2022

20 januari
23 februari
7 april
12 maj
21 juni
8 september
20 oktober
8 december


Ordinarie ledamöter

höstlöv

Göran Dahl, (s)
Ordförande

Kenth Ärletun, (m)
Förste vice ordförande

Emil Landby, (v)
Andre vice ordförande

höstlöv

Mats Jonsson, (c)

Josefine Granberg, (s)

Georg Åström, (c)

höstlöv

Ulf Granström, (s)

Ersättare

Maria Eklund, (s)
Christer Blomgren, (s)
Mats Sandström, (s)
Per-Anders Olsson, (s)
Marcus Jonseryd, (m)
Ingela Karlsson, (c)
Johanna Adelsson, (c)

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se