Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden är en myndighetsnämnd, som är satt att bevaka efterlevnaden av de lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom miljö- och byggområdet. Nämnden är också trafikfnämnd samt har ett rådgivnings- och serviceansvar.

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2024

  • 30 janauri
  • 12 mars
  • 14 maj
  • 18 juni
  • 3 september
  • 8 oktober
  • 10 december

Ordinarie ledamöter

Göran Dahl, ordförande, (s)
Ulf Granström, (s)
Krystyna Felczak, (kd)
Jan Olophsson, (c)
Marcus Jonsmyr, (m), v ordf

Ersättare

Mats Sandström, (s)
Maria Eklund, (sI
Jesper Arnfjell, (kd)
Mikael Sundling, (m)
Ewa-May Karlsson, (c)

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se