Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden är en myndighetsnämnd, som är satt att bevaka efterlevnaden av de lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom miljö- och byggområdet. Nämnden är också trafikfnämnd samt har ett rådgivnings- och serviceansvar.

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2023

  • 25 janauri
  • 23 februari
  • 5 april
  • 17 maj
  • 21 juni
  • 23 augusti
  • 20 september
  • 29 november

Ordinarie ledamöter

Göran Dahl, ordförande, (s)
Ulf Granström, (s)
Krystyna Felczak, (kd)
Vakant, (c)
Marcus Jonsmyr, (m), v ordf

Ersättare

Mats Sandström, (s)
Maria Eklund, (sI
Jesper Arnfjell, (kd)
Mikael Sundling, (m)
Ewa-May Karlsson, (c)

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se