Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har en särställning i förhållande till övriga nämnder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi samt att se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige verkställs.

Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för ett antal verksamheter, bland annat:

  • Vatten och avlopp, sophämtning
  • Kollektivtrafik
  • Räddningstjänst
  • Kommunens fastigheter
  • Kommunala gator
  • Näringslivsfrågor, EU-projekt
  • Kultur- och fritidsfrågor
  • Ungdomsfrågor
  • Övergripande personalfrågor

Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2022

8 februari
6 april
24 maj
20 september
8 november
13 december

Ordinarie ledamöter

höstlöv

Mathias Haglund, (s)
Kommunalråd
Ordförande

Helena Lundgren, (c)
Oppositionsråd
Vice ordförande

Christer Jonsson, (kd)
Andre vice ordförande

höstlöv

Dan Oskarsson, (s)

Britt-Louise Eriksson, (s)

Göran Dahl, (s)

höstlöv

Erik Landby, (v)

höstlöv

Tomas Nilsson, (m)

höstlöv

Åsa Ahlberg Jonsson, (m)

höstlöv

Satu Savolainen, (c)

höstlöv

Caroline Löfström, (c)


Ersättare

Annelise Harnesk, (s)
Micael Andersson, (s)
Per-Anders Olsson, (s)
Joakim Olsson, (s)
Nicholas Nordlander, (kd)
Rolf Attmarsson, (v)
Per-Uno Bergner, (c)
Christina Konradsson, (c)
Marcus Jonsmyr, (m)
Kent Jacobsson, (m)
Ulrika Pedersen, (sd)

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se