Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare. Kommunstyrelsens uppdrag är att verkställa fullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen ansvarar för, samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin.

Kommunstyrelsen hanterar frågor kring utbildning och barnomsorg, omsorg och hjälp, samt personalpolitiska frågor.

Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2023

  • 17 januari
  • 22 februari
  • 28 mars
  • 30 maj
  • 19 september
  • 24 oktober
  • 12 december

Kommunstyrelsen 2023-2026

Ordinare ledamöter; Mathias Haglund (s), Dan Oskarsson (s), Britt-Louise Eriksson (s), Linda Lövgren (s), Daniel Jaede (kd), Nicholas Nordlander (kd), Tomas Nilsson (m), Nils Sandström (m), Åsa Ahlberg Jonsson (m), Helena Lundgren (c), Simon Karström (c)

Ordförande: Mathias Haglund (s)
Förste vice ordförande: Tomas Nilsson (m)
Andre vice ordförande: Daniel Jaede (kd)
Kommunalråd: Mathias Haglund (s)
Oppositionsråd: Tomas Nilsson (m)

Ersättare; Joel Lindfors (s), Elin Palmgren (s), Magnus Johansson (s), Michael Andersson (s), Thomas Hedman (s), Jakob Öhman (kd), Anders Forsman (m), Magnus Lindström (m), Thelma Wikström (m), Per-Uno Bergner (c), Anders Lundgren (c).

Allmänna utskottet

Ordinarie ledamöter; Mathias Haglund (s), Dan Oskarsson (s), Nicholas Nordlander, (kd), Tomas Nilsson (m), Helena Lundgren, (c) .

Ordförande: Mathias Haglund (s).
Vice ordförande: Tomas Nilsson, (m).

Ersättare; Thomas Hedman (s), Britt-Louise Eriksson (s), Daniel Jaede, (kd), Nils Sandström (m), Simon Karström (c).

Sociala utskottet

Ordinarie ledamöter; Mathias Haglund (s), Linda Lövgren (s), Daniel Jaede (kd), Anders Forsman (m), Per-Uno Bergner (c).

Ordförande: Mathias Haglund (s).
Vice ordförande: Daniel Jaede (kd).

Ersättare: Joel Lindfors (s), Elin Palmgren (s), Nicholas Nordlander (kd), Magnus Lindström (m), Helena Lundgren (c).

Barn- och utbildningsutskottet

Ordinarie ledamöter: Britt-Louise Eriksson (s), Magnus Johansson (s), Jakob Öhman (kd), Thelma Wikström (m), Anders Lundgren (c).

Ordförande: Britt-Louise Eriksson, (s).
Vice ordförande: Jakob Öhman, (kd).

Ersättare: Michael Andersson (s), Linda Lövgren (s), Daniel Jaede (kd), Åsa Ahlberg Jonsson (m), Simon Karström (c).

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se