Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna, som är 31 till antalet, är tillsatta genom allmänna val. Valen genomförs i september vart fjärde år.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter samt andra övergripande och för kommunen viktiga frågor, exempelvis den kommunala budgeten.

Kommunfullmäktige fastställer årligen de ekonomiska ramarna för respektive nämnders verksamheter. En viktig del i arbetet är därför uppföljning och utvärdering av verksamheternas ekonomi och kvalitet. Kommunfullmäktige beslutar även om nämndernas organisation och utser ledamöter i nämnderna samt bolagsstyrelserna.

För närvarande är representationen i Vindelns kommunfullmäktige följande:

  • Socialdemokraterna 12 mandat
  • Centerpartiet 7 mandat
  • Moderaterna 5 mandat
  • Sverigedemokraterna 3 mandat
  • Kristdemokraterna 2 mandat
  • Vänsterpartiet 2 mandat

Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2022

Kommunfullmäktige sammanträder fem gånger per år. Sammanträdena webbsänds, är öppna för allmänheten och startar kl. 13.00. Datum för sammanträdena 2022 är:

1 mars
28 april
14 juni
11 oktober
28 november


Ordinarie ledamöter


höstlöv

Joakim Olsson, (s)
Ordförande

Christer Lundgren, (c)
Vice ordförande

Josefine Granberg, (s)
Andre vice ordförande

höstlöv

Mathias Haglund, (s)

Elin Palmgren, (s)

Dan Oskarsson, (s)

höstlöv

Britt-Louise Eriksson, (s)

Elin Dahl, (s)

Per-Anders Olsson, (s)

höstlöv

Gudrun Wikström, (s)

Maria Eklund, (s)

Anders Wikström, (s)

höstlöv

Thomas Hedman, (s)

Erik Landby, (v)

Rolf Attmarsson, (v)

höstlöv

Ida Israelsson, (kd)

Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c)

höstlöv

Caroline Löfström, (c)

Simon Karström, (c)

Marianne Hörnberg, (c)

höstlöv

Julia Karström, (c)

Christina Konradsson, (c)

Tomas Nilsson, (m)

höstlöv

Åsa Ahlberg Jonsson, (m)

Roger Sandström, (m)

Joakim Rudolfsson, (m)

höstlöv

Kenth Ärletun, (m)

Ulrika Pedersen, (sd)

höstlöv

vakant, (sd)

Ersättare

Mats Sandström, (s)
Annelie Bjurén, (s)
Christer Blomgren, (s)
Henny Södermark, (s)
Mikael Güzel, (s)
Malin Flumé, (s)
Lottie Andersson, (c)
Per-Uno Bergner, (c)
Åke Strandgren, (c)
Ingela Karlsson, (c)
Mikael Sundling, (m)
Anna-Karin Rehnfjäll, (m)
Cecilia Gustavsson, (m)
Annelie Öhman (kd)
Nicholas Nordlander, (kd)
Emil Landby, (v)
Annethe Kåsine Nilsson, (v)


Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se