Kallelse och protokoll

I mapparna finns protokoll för kommunens nämnder, styrelser och kommunfullmäktige. Kallelsen till kommunfullmäktige riktad till allmänheten finns i en separat mapp. Här finns också protokoll från de kommunala råden och förvaltningsövergripande samverkan (FÖS).