Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt fritidsgården.

Uppgifterna omfattar förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna liksom uppgifter inom den kommunala vuxenutbildningen och svenskundervisning för invandrare (SFI). I nämndens ansvar ingår även den kommunala musikskolan och fritidsgården.


Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2022

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

27 januari
23 mars (gemensamt med socialnämndens arbetsutskott)
27 april
27 juni
14 september
10 november

Barn- och utbildningsnämnden

24 februari
7 april
20 maj
23 augusti
7 oktober
16 december

Ordinarie ledamöter

höstlöv

Britt-Louise Eriksson, (s)
Ordförande

Caroline Löfström, (c)
Vice ordförande

Ida Israelsson, (kd)
Andre vice ordförande

höstlöv

Thomas Hedman, (s)

Wolfgang Hoffmann, (v)

Christina Konradsson, (c)

höstlöv

Thelma Wikström, (m)

Ersättare

Micael Andersson, (s)
Kent-Erik Mattsson, (s)
Jakob Öhman, (kd)
Eva Andersson, (v)
Julia Karström, (c)
Johan Lundgren, (c)
Åsa Ahlberg Jonsson, (m)

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se