Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt fritidsgården.

Uppgifterna omfattar förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna liksom uppgifter inom den kommunala vuxenutbildningen och svenskundervisning för invandrare (SFI). I nämndens ansvar ingår även den kommunala musikskolan och fritidsgården.


Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2021

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

3 februari
24 mars (gemensamt med socialnämndens arbetsutskott)
26 maj
1 september
10 november

Barn- och utbildningsnämnden

28 januari (extra sammanträde)
24 februari
28 april
17 juni
22 september
13 oktober
1 december

Ordinarie ledamöter

höstlöv

Britt-Louise Eriksson, (s)
Ordförande

Caroline Löfström, (c)
Vice ordförande

Ida Israelsson, (kd)
Andre vice ordförande

höstlöv

Thomas Hedman, (s)

Wolfgang Hoffman, (v)

Christina Konradsson, (c)

höstlöv

Mikael Sundling, (m)

Ersättare

Micael Andersson, (s)
Kent-Erik Mattsson, (s)
Jakob Öhman, (kd)
Anethe Kåsine Nilsson, (v)
Julia Karström, (c)
Johan Lundgren, (c)
Elli-Mari Lundgren, (m)

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se