Artikeln publicerades 8 maj 2023

Samråd gällande detaljplan för Granö beckasin, Vindelns kommun, Västerbottens län

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för Granön 8:28 (skifte 1 & 2), Granön S:6, Granön 1:5, Granön 2:11 (skifte 4) samt Granön 13:3 (skifte 1) i Granö. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling och utökning av befintlig verksamhet genom att planlägga för byggandet av fler stugliknande boenden samt aktivitetsbaserade byggnader. Syftet är även att bevara de naturliga förutsättningarna på platsen med de höga tallarna och sluttningarna ner mot älven. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden.

Under samrådstiden, 2023-05-08–2023-05-29, finns samrådshandlingarna till

detaljplanen tillgängliga på följande platser:

- Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln

- Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln

- Vindelns kommuns webbplats: www.vindeln.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.

- Granö bibliotek, Skolvägen 22, Granö

- GoMaten, Blå vägen 109, Granö

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du vill boka ett möte med kommunens samhällsplanerare kan du kontakta oss via plan@vindeln.se eller 0933-140 00.

Informationsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 16 maj på Granö skola. Under detta möte kommer planförslaget att presenteras och möjlighet kommer finnas att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget.

Hur du lämnar synpunkter på planen

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast den 29 maj 2023. Ange diarienummer M-2022-631. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: plan@vindeln.se.

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

922 81 Vindeln

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post plan@vindeln.se eller av Jenny Glas, 0933-140 00.

 1. Samråd gällande detaljplan för Granö beckasin, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)