Artikeln publicerades 3 mars 2023

Samråd gällande detaljplan för Åmsele 2:79 och 2:80, Vindelns kommun, Västerbottens län

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för Åmsele 2:79 och 2:80 i Åmsele. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för tankstation och detaljhandel. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun. Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden.

Under samrådstiden, 3 mars 2023 – 23 mars 2023, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

- Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln

- Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln

- Vindelns kommuns webbplats: www.vindeln.se/detaljplaner

- Handlarn Åmsele, Byavägen 112, Åmsele

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du vill boka ett möte med kommunens samhällsplanerare kan du kontakta oss via plan@vindeln.se eller 0933-140 00.

 1. Samråd gällande detaljplan för Åmsele 2:79 och 2:80, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (20 dagar, 0 timmar och 0 minuter)