Artikeln publicerades 21 december 2022

Underrättelse om granskning av Detaljplan för Lidbacken, Vindelns kommun, Västerbottens län.

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för industriområdet på Lidbacken/Vindeln Innovation Park, fastigheterna GRANEN, TALLEN, ASPEN med flera, i Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att skapa fler fastigheter för industriändamål. Planförslaget antas medföra en betydande miljöpåverkan och avviker delvis från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Samråd har tidigare skett under arbetsprocessen. Därefter har handlingarna förändrats och yttranden tagits hänsyn till samt bemötts. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare får nu möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga planförslaget.

Under granskningstiden, 2022-12-21 – 2023-01-19, finns granskningshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

 • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
 • Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
 • Vindelns kommuns webbplats: www.vindeln.se/detaljplaner

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du har frågor om planens innehåll kan du kontakta oss via plan@vindeln.se eller på 0933-14214.

Om du har synpunkter på granskningshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss senast torsdag den 19 januari 2023. Ange diarienummer ”M-2016-72” och ditt namn, adress och telefonnummer. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: plan@vindeln.se.

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

922 81 Vindeln

Miljö- och byggnadsnämnden

 1. Underrättelse om granskning av Detaljplan för Lidbacken, Vindelns kommun, Västerbottens län.
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (30 dagar, 0 timmar och 0 minuter)