Artikeln publicerades 2 september 2022

  1. Slutlig sammanräkning av rösten valen 2022
    • Justerat protokoll
    Information om tillkännagivandet
    InstansValnämnden
    Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 17 timmar och 0 minuter)