Artikeln publicerades 16 december 2021

Meddelande om att Detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan i Vindeln, Vindelns kommun, Västerbottens län har vunnit laga kraft

Miljö- och byggnadsnämnden har den 10 juni 2021, § 74, antagit detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan, Vindelns kommun, Västerbottens län, upprättad 2020-04-01 och reviderad 2021-06-04.

Berörda fastigheter är Nordenstamsgärdan 4, Nordenstamsgärdan 5, Nordenstamsgärdan 6 och Nordenstamsgärdan 9.

Beslutet om att anta detaljplanen överklagades och saken har prövats i mark- och miljödomstolen, vilken beslutade 2021-11-03 att avslå överklagandena. Inget överklagande av domen har inkommit.

Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 24 nov 2021.

 1. Meddelande om att Detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan i Vindeln, Vindelns kommun, Västerbottens län har vunnit laga kraft
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)