Artikeln publicerades 21 juni 2021

Meddelande om antagande av detaljplan för Godtemplaren 2 och del av Sockenmagasinet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 att anta en ny detaljplan för Godtemplaren och del av Sockenmagasinet .

 1. Meddelande om antagande av detaljplan för Godtemplaren 2 och del av Sockenmagasinet
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Länk till handlingAktuella detaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)