Artikeln publicerades 16 juni 2021

Meddelande om antagande av detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2021 att anta en ny detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan.

Syftet med planändringen är att bekräfta befintlig användning kundparkering samt utöka byggrätter och byggbar yta.

 1. Meddelande om antagande av detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Länk till handlingAktuella detaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)