När och var kan jag rösta?

Valet genomförs den 11 september 2022. Det går även att förtidsrösta varje dag från och med den 24 augusti 2022.

Rösta på valdagen i vallokal

Val till Riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs söndagen den 11 september 2022. Då röstar du i den vallokal som du hör till. På ditt röstkort kommer det att stå var din vallokal finns.

Det är viktigt att du kommer ihåg att ta med dig id-handling när du röstar i vallokal.

Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Förtidsrösta

Från och med den 24 augusti 2022 kan du förtidsrösta. Du kan då rösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet. Lokalerna finns i varje kommun, och har olika öppettider. I mitten av augusti publiceras öppettiderna för förtidsröstningen i Vindelns kommun. Se valmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, för tider i andra kommuner.

Du kan förtidsrösta alla dagar från och med den 24 augusti och ända fram till valdagen.

I Vindelns kommun sker förtidsröstning i Forum under hela förtidsröstningsperioden samt i Granö och Åmsele under valdagen.

Det är viktigt att du kommer ihåg att ta med dig id-handling och röstkort när du röstar i röstningslokal.

Även du som befinner dig utomlands kan förtidsrösta, antingen på ambassad eller genom särskild brevröst. Se www.val.selänk till annan webbplats för att läsa mer om det.

Budröst och ambulerande röstmottagare

För dig som har svårt att ta dig till röstlokal på grund av ålder, sjukdom eller handikapp finns det möjlighet till budröstning. En anhörig eller vårdare kan agera bud åt dig och lämna in din röst. Särskilt material för detta finns att hämta i kommunhuset och i röstningslokalerna. Du som bor längs med lantbrevbärarlinje har även möjlighet att lämna din budröst till din brevbärare.

Du kan även kontakta valkansliet för ambulerande röstmottagning - det innebär att två röstmottagare kommer hem till dig för att ta emot din röst.