Kommunala råd

Vindelns kommun har tre kommunala råd; folkhälsorådet, samiska rådet och pensionärs- och tillgänglighetsrådet.

Folkhälsorådet

Rådet har funnits sedan 2004 och har sedan dess målsättningen:

 • Vindeln: länets bästa folkhälsokommun 2020
 • Gemensam kartläggning att gå efter så att alla drar åt samma håll
 • Vi ska vara "för" och inte "emot"

Folkhälsorådet är ett öppet forum där alla som känner ett intresse och engagemang är välkomna att vara med.

Folkhälsorådet har haft möten med speciella teman, bland annat barns matvanor.

Rådet träffas regelbundet ungefär tre gånger per år.

Deltagare

I Vindelns kommuns folkhälsoråd ingår följande representanter:

 • Mathias Haglund, kommunstyrelsen, ordförande
 • Kent Jakobsson, kommunstyrelsen
 • Anne-Lise Harnesk, kommunstyrelsen (ersättare)
 • Helena Lundgren, kommunstyrelsen (ersättare)
 • Göran Dahl, miljö- och byggnadsnämnden
 • Moa Hammar, miljö- och byggkontoret
 • Dan Oskarsson, socialnämnden
 • Per-Uno Bergner, socialnämnden (ersättare)
 • Jim Lindberg, socialkontoret
 • Britt-Louise Eriksson, barn- och utbildningsnämnden
 • Caroline Löfström, barn- och utbildningsnämnden (ersättare)
 • Lars Johansson, barn- och utbildningskontoret
 • Ingela Windelius, skolkurator
 • Catarina Henfridsson, Vindelns kommunbibliotek
 • Anna-Karin Nilsson, Region Västerbotten
 • Ann-Sofi Grenholm, Västerbottens läns landsting
 • Anna-Lena Nilsson, Vindelns hälsocentral
 • Margaretha Jonsson, Folktandvården
 • Britt-Inger Ekman, Folktandvården
 • Mikael Junglind, Vindelns folkhögskola
 • Tina Fernerud Björklund, Vuxenskolan
 • Weronica Mattsson, ABF
 • Veronica Abnersson, Medborgarskolan
 • Birgitta Häggström, IOGT-NTO
 • Rune Johansson, Vindelns Församling
 • Jörgen Almqvist, Pingstkyrkan
 • Helena Lundgren, Företagarna Vindeln
 • Christopher Wangson, Renforsens behandlingshem
 • Anna Sandgren, kommunens kansli, sekreterare

Samiska rådet

Syftet med rådet är att kommunen i enlighet med minoritetslagen ska ha möjlighet att på ett bra sätt föra en strukturerad dialog och samråda med samerna i kommunen.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. Arbetet regleras i Reglemente för samiska rådet som fastställdes av kommunfullmäktige den 28 september 2020. Rådet har också antagit en årsplanering för sitt arbete.

Mer information om kommunens arbete utifrån minoritetslagen hittar du på sidan Förvaltningsområde för samiska.

Du kan läsa reglementet där det framgår hur samiska rådet fungerar på sidan med styrande dokument.

Ledamöter

Samiska rådet består av fem ledamöter. Samiska föreningar, organisationer och samebyar erbjuds att nominera ledamöter till rådet.
I nuläget deltar representanter för följande samiska organisationer eller samebyar:

 • Álgguogåhtie – umesamer i samverkan
 • Rans Sameby
 • Grans Sameby
 • Såhkie, Umeå Sameförening

Representant från kommunen är Mathias Haglund, kommunstyrelsens ordförande

Om du har frågor om dina möjligheter att delta i samiska rådet kan du kontakta kommunens minoritetssamordnare.

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Rådets beslut berör samtliga nämnder och styrelser och ska vara representerat av ordförande eller styrelseledamot från varje nämnd.

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är tänkt att vara ett organ för samarbete och ömsesidig information mellan handikapp- och pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Handikapp- och pensionärsorganisationerna ska genom sina representanter i rådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor och miljö som rör människor med funktionshinder. Samarbetet mellan parterna ska i möjligaste mån följa FN:s standardregler när det gäller funktionshinder.

Ordinarie ledamöter

Kenth Ärletun, SPF Pärlan
Karin Lundberg, SPF Pärlan
Göran Dahl, PRO Vindeln
Erling Holmberg, PRO Vindeln
Lennart Persson, PRO Åmsele
Maddy Lindh, HL
Marty Curfurst, HL
Lena Nordin, SRF
Hans Holmström, HRF
Maria Bäckman, RPG
Jörgen Almqvist, RPG


Ersättare

Ulla Flumé, SPF Pärlan
Anita Sirfalk, PRO Vindeln
Birgit Jonsson, RPG

Ordinarie representanter från kommunen

Dan Oskarsson, ordförande, socialnämnden
Mathias Haglund, kommunstyrelsen
Vakant, miljö- och byggnadsnämnden
Britt-Louise Eriksson, barn- och utbildningsnämnden
Jim Lindberg, socialchef


Ersättare från kommunen

Per-Uno Bergner, socialnämnden
Kent Jakobsson, kommunstyrelsen
Mats Jonsson, miljö- och byggnadsnämnden
Caroline Löfström, barn- och utbildningsnämnden