Förvaltningsorganisation

I Vindelns kommun finns fyra förvaltningar. De utför det respektive nämnd beslutar om.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn-och utbildningsförvaltningens verksamheter är:

 • Förskola och pedagogisk omsorg
 • Grundskola
 • Gymnasieantagning
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Ungdomsverksamhet
 • Köksverksamhet

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning består av stab och verksamhetsområdet kommunal utveckling. Förvaltningen ansvarar för viss service till allmänheten men tillhandahåller också stödfunktioner till kommunens övriga förvaltningar.

Enheter inom staben

Inom förvaltningen finns en stab som består av ekonomienheten, HR-enheten och kansliet. I kansliet ingår nämndsadministration, kommunikation och IT. Staben leds av kommundirektör.

Kommunal utveckling

Kommunal utveckling leds av verksamhetschef. Här ingår bland annat:

 • Kommunala gator och parker
 • Näringslivsfrågor
 • Samisk förvaltningskommun
 • Näringslivsfrågor
 • Projekt
 • Folkhälsa
 • Kultur – och fritidsfrågor

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö-och byggförvaltningens verksamheter omfattar främst handläggning, tillsyn och kontroll inom följande områden:

 • Miljö-och hälsoskydd
 • Alkohol och tobak
 • Livsmedelskontroll
 • Plan-och bygglagen
 • Vissa delar av trafikområdet

Kontakta miljö- och byggförvaltningen

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att ge vård och omsorg för äldre, vård och omsorg för funktionsnedsatta och stöd till enskilda och familjer.

Förvaltningen är organiserad i enheter för:

 • Arbetsmarknad
 • Individ- och familjeomsorg
 • Funktionsomsorg
 • Äldreomsorg

Kontakta socialförvaltningen