Planering och redovisning

Kommunens årsredovisning och delårsbokslut är fastställda av kommunfullmäktige. Vill du se dokument från tidigare år, kontakta ekonomikontoret.

Styrande dokument

Du hittar kommunens mål, budget, taxor och avgifter på sidan Styrande dokument.

Delårsbokslut och årsredovisningar

I delårsboksluten ingår en helårsprognos för det året.

Delårsbokslut Vindelns kommun 2019PDF

Delårsbokslut Vindelns kommun 2020PDF

Årsredovisning Vindelns kommun 2019PDF

Årsredovisning Vindelns kommun 2020PDF