Leverantörsfakturor

Enligt lag ska all fakturering till offentlig sektor göras via elektronisk faktura, e-faktura. Företag som säljer till Vindelns kommun ska skicka faktura på det sättet.

Skicka e-fakturor

Vindelns kommun tar i första hand emot fakturor via nätverket PEPPOL. Men om det inte är möjligt för dig, kan vi även ta emot Svefaktura via vår VAN-tjänst TietoSE.

Referens

Kom ihåg att be kommunens beställare att uppge sin mottagarreferens så att du kan ange den på fakturan. Referensen består av sex bokstäver utifrån personens namn och siffran 5, till exempel ALIHAL5.

Företag som inte skickar e-faktura ännu

Om företaget har ett affärssystem, ekonomisystem eller faktureringssystem, vill vi uppmuntra dig att se över möjligheterna för e-fakturor i detta system.

Om ditt företag inte har något system idag, och inte har så många leverantörer som efterfrågar elektroniska fakturor, rekommenderar vi dig att kontakta din bank för att höra om de har en passande lösning.

Varför e-faktura?

Kommunen omfattas av lagen om e-faktura till följd av offentlig
upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.


Adresser för e-faktura

Bolag

PEPPOL-adress

Organisations-

nummer

GLN-nr Svefaktura

Vindelns kommun

0007:2120002544


212000-2544


7362120002542


Vindelnbostäder AB

0007:5564879962


556487-9962


7365564879961


AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning

0007:5561150557

556115-0557

7365561150551