Leverantörsfakturor

Vindelns kommun byter ekonomisystem 2023-11-01

Referenser

För Er som leverantör innebär detta att vi kommer ställa högre krav på att rätt referens framgår på fakturorna.

Bytet av ekonomisystem medför att de nuvarande referenserna kommer ändras till en 6-siffrig kod, våra beställare kommer kontakta Er angående detta.

Om ni inte blivit kontaktade av våra beställare önskar vi att ni hör av er till oss på faktura@vindeln.se så vi kan uppdatera er med de nya referenserna.

E-faktura

Kommunen omfattas av lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Vindelns kommun tar i första hand emot fakturor via nätverket PEPPOL, men kan även ta emot Svefaktura. I samband med bytet av ekonomisystem så byter vi från Tieto till Opus capita men det medför inga förändringar vad gäller nedan uppgifter utan de är fortsatt desamma som innan.

Adresser för e-faktura

Bolag

PEPPOL-adress

Organisations-

nummer

GLN-nr Svefaktura

Vindelns kommun

0007:2120002544


212000-2544


7362120002542


Vindelnbostäder AB

0007:5564879962


556487-9962


7365564879961


AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning

0007:5561150557

556115-0557

7365561150551

Företag som inte skickar e-faktura ännu

Om företaget har ett affärssystem, ekonomisystem eller faktureringssystem, vill vi uppmuntra er att se över möjligheterna för e-fakturor i detta system.

Om ert företag inte har något system idag, och inte har så många leverantörer som efterfrågar elektroniska fakturor, rekommenderar vi er att kontakta er bank för att höra om de har en passande lösning.