Kommunala bolag

Vindelns kommun äger helt eller delvis fyra kommunala bolag.

AB Bubergsgårdens Friluftsanläggningar

Bolaget är helägt av Vindelns kommun och äger den alpina anläggningen Bubergsgården som är belägen ca 5 kilometer utanför Vindelns samhälle.

Bubergsgårdens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många ersättare. Kommunfullmäktige i Vindelns kommun utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Dessa ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

AB Bubergsgårdens protokoll

Ordinarie ledamöter

Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande
Ulf Granström, (s)
Anne-Lise Harnesk, (s)
Olov Andersson, (kd)
Roger Sandström, (m)


Ersättare

Elin Palmgren, (s)
Micael Andersson, (s)
Gudrun Wikström, (s)
Fredrik Tegebro, (m)

Sammanträdesplan 2022

24 januari
28 februari
23 maj
19 september
26 oktober
13 december

Vakin

Vakin är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av Umeå, Nordmaling och Vindeln.

Vakins uppgift är att förse medborgarna i kommunerna med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Vakins webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindeln Vatten och Avfall AB

Bolaget, som även kallas Vinva, äger Vindelns kommuns vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar.

Vakins webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindelnbostäder AB

Bolaget, som även kallas Vibo, är helägt av Vindelns kommun. Bolaget har drygt 300 lägenheter fördelade på orterna Vindeln, Tvärålund, Granö, Hällnäs och Åmsele samt äger industri- och företagsfastigheter i Vindeln.

Vindelnbostäder förvaltar alla kommunens fastigheter och ansvarar för driften av bredbandsnätet.

Vindelnbostäders webbplats Länk till annan webbplats.

Styrelsen

Styrelsen för Vindelnbostäder AB ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många ersättare.

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Dessa ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Vindelnbostäder AB:s protokoll finns på kommunkontoret. Kontakta nämndsadministrationen om du vill ta del av något protokoll. Ring växeln 0933-140 00 eller mejla till vindelns.kommun@vindeln.se

Ledamöter under mandatperioden 2019-2023

Per-Anders Olsson, (s)
Britt-Louise Eriksson, (s)
Lena Malm, (s)
Olov Andersson, (kd)
Satu Savolainen, (c)
Bertil Nygren, (c)
Tomas Nilsson, (m)

Ersättare under mandatperioden 2019-2023

Thomas Hedman, (s)
Elin Palmgren, (s)
Dan Oskarsson, (s)
Ulf Granström, (s)
Per-Uno Bergner, (c)
Roger Sandström, (m)

Sammanträdesplan 2022

15 februari
31 mars
12 maj
8 september
4 oktober
17 november
8 december