Sápmi - Sameland

Här hittar du en lista på samiska namn på verksamheter, orter, sjöar, berg som förekommer i det umesamiska området och som det kan vara roligt att känna till betydelsen av. Den kommer att utökas varefter nya namn tillkommer i Vindelns kommuns skyltning eller fastställs formellt av Lantmäteriet.

En liten ordlista

Umesamiska

Svenska

Vyöddale   

Vindeln

Vïdduoljiännuo 

Vindelälven

Ubmejejiännuo 

Umeälven

Gávtsjávrrie/Geävtssa 

Ammarnäs

Suorssá 

Sorsele

Likssjuo 

Lycksele

Ubmeje 

Umeå

stuor; stuorab 

stora, större

unna, utse;utseb 

lilla, mindre

jiännuo 

älv

jávrri, jaure, jaur 

sjö

juhkka, jokk; jokkuts 

å; bäck

luspe 

forshuvud (vid sjöände)

paije, paje

övre

kaska 

mellersta

vuolle 

nedre

nuort, nuorta 

norra

årje 

södra

lule, lulle 

östra

alla, gille 

västra

buerestbåhtieme 

välkommen

vyöddalisse 

till Vindeln

uvddaskuvlla 

förskola

girjjievuarkká 

bibliotek

kommuvdna 

kommun

tjeälddie 

sammanslutning, kommun, samhälle