Samer i Vindeln

Vindeln ligger inom umesamiskt område, vilket i stora drag omfattar norra Västerbotten och södra Norrbotten. Det gränsar mot sydsamiskt område i söder och pite- lulesamiskt område i norr.

De samiska språken i Vindeln

Vindeln är ett område där den så kallade språkbytesprocessen pågått under lång tid.

Språkbytesprocessen innebär att användande av majoritetsspråk minskar minoritetsspråkets användning. Ume- och sydsamiskan talas av få och bedöms som hotade.

Inom kommunen talas det även nordsamiska både genom ättlingar till tvångsförflyttade nordsamer och genom idag inflyttande samer. I skolan tillgodoses modersmålsundervisning i sydsamiska, umesamiska och nordsamiska genom fjärrundervisning.

Renskötsel i Vindeln

Vindeln ligger i umesamiskt område som traditionellt och än i dag är renbetesområde vintertid för majoriteten av Västerbottens samebyar. En sameby är en ekonomisk och administrativ sammanslutning som regleras i rennäringslagen.

Det finns 51 samebyar i Sverige inom renskötselområdet som sträcker sig från Idre och Dalarna i söder till Könkämä och Treriksröset i norr. I Västerbotten finns 144 renskötselföretag och totalt 51 784 renar enligt Sametingets statistik 2019.

Här verkar fem av länets sju samebyar

Svaipa sameby

Svaipa sameby är en fjällsameby i Norrbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Arjeplogs kommun. Samebyns vinterbetesmarker finns i Skellefteå, Umeå och Vindelns kommuner.

Grans sameby

sameby är den nordligaste fjällsamebyn i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker dvs. mark där renskötseln får bedrivas året om, inom Arjeplog och Sorsele kommuner. Samebyns vinterbetesmarker, där renskötsel enligt sedvana får bedrivas mellan den 1 oktober och den 30 april, omfattar kommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln, Skellefteå, Robertsfors och Umeå kommuner.

Rans sameby

Rans sameby är den andra fjällsamebyn i Västerbotten norrifrån räknat. Sameby har sina åretruntmarker ovan odlingsgränsen inom Sorsele kommun medan vinterbetesmarken omfattar Sorsele, Lycksele, Vindeln och Umeå kommuner.

Ubmeje tjeälldie

Ubmeje tjeälldie är den tredje fjällsamebyn norrifrån räknat inom Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker inom Sorsele och Storumans kommuner medan vinterbetesmarker finns inom Storuman, Sorsele, Lycksele, Vindeln, Bjurholm, Vännäs, Nordmaling och Umeå kommuner.

Vapstens sameby

Vapstens sameby är den fjärde fjällsamebyn norrifrån räknat inom Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker ovan odlingsgränsen inom Storuman och Vilhelmina kommuner. Samebyns vinterbetesmarker omfattar Lycksele, Vindeln, Bjurholm, Vännäs, Umeå och Nordmalings kommuner.

Vill du veta mer fakta om samebyarna i Vindelns kommun så hittar du det på sametingets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.