En landsbygd fri från våld

På landsbygden är det vanligare att bo i villor och ibland med långa avstånd till närmsta granne. Detta gör det svårare att upptäcka våld i hemmet, jämfört med boende i tätbebyggda områden och lägenheter. Nu satsar Vindelns kommun tillsammans med Polismyndigheten och Länsstyrelsen genom projektet En landsbygd fri från våld på att öka kunskapen hos fler människor att upptäcka, reagera och agera i situationer när det finns oro för att någon utsätts för någon form av våld.

En landsbygd fri från våld

Länsstyrelsen har fått pengar från Brottsförebyggande rådet, pengar som ska användas för att undersöka hur samhället kan upptäcka fler fall av våld i nära relationer i landsbygdssamhällen.

Under projekttiden kommer Länsstyrelsen, tillsammans med Polismyndigheten och Vindelns kommun bjuda in till ett antal informationsträffar både i Vindeln och i byarna i kommunen. Under informationsträffarna får man lära sig mer om situationen kring våld i nära relation, vilka tecken det går att vara uppmärksam på, hur alla i samhället kan göra något för att hjälpa och vilket stöd det finns för både våldsutsatta och våldsutövare,

Projeket vill nå ut med information till grupper i samhället som kanske inte alltid annars nås av information av denna typ. Projeket bjuder särskilt in människor till informatinsträffarna som utifrån yrkesval eller fritidsengagemang kan ha bättre förutsättningar än andra att upptäcka våldsutsatthet.

Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet kommer få ansvara för den vetenskapliga utvärderingen av projektet. Förhopningen är är att utvärderingen kommer vara till nytta för polisiärt arbete på landsbygden, ett ämne där vi globalt har relativt lite forskning. Genom enkäter och intervjuer kommer deltagarna på informatinsträfarna deltagarna att göra sina röster hörda och därigenom få en inblick i medborgarnas behov och tankar kring dessa frågor.

Läs mer om informationsträffarna i länken.

En landsbygd fri från våld | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.