Medborgarlöften

Polismyndigheten har tecknat nya medborgarlöften med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns, Vännäs och Umeå kommun

Varför medborgarlöften?


Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun. Medborgarlöftena tecknas för två år, och nästa gång blir i början av 2025.

Medborgarlöften ska;

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
    stärka förtroendet för polis/kommun

Samverkansöverenskommelse

Förutom medborgarlöften, har kommunerna och polisen samverkansöverenskommelser. Dessa reglerar förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Kontaktpersoner
Sara Larsson
Folkhälsosamordnare och Minoritetssamordnare
Vindelns kommun
Telefon; 0933-141 42
E-post: saralarsson2@vindeln.se

Michael Rystedt
Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Umeå
Telefon: 010-568 22 53
E-post: michael.rystedt@polisen.se