Vaccin mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Vaccinationen mot covid-19 fortsätter. Läs om vaccinationen på 1177 och hos Folkhälsomyndigheten. Där finns svar på vanliga frågor.

Pandemin är inte över – vaccination är vägen framåt

 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller
  dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av
  covid-19 i samhället.
 • Fler behöver vaccinera sig för att vi tillsammans ska kunna återgå till en
  normal vardag igen.
 • Vänta inte med att vaccinera dig mot covid-19. Genom att vaccinera dig kan
  du skydda både dig själv och andra. Det är det viktigaste du gör.
 • Alla som är födda 2005 och tidigare erbjuds vaccination.
 • Med början under vecka 41 kommer även barn 12–15 år att erbjudas
  vaccination.
 • Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om
  prioriteringar.
 • Vaccinering mot covid-19 är gratis.
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Nu används bara
  mRNA vaccin men du kan inte välja vilket vaccin du får.

Respektera prioriteringsordningen

Boka bara tid om du tillhör den grupp som vaccineras just nu. Hälsocentralen har rätt att avboka din tid om du har bokat utan att tillhöra en prioriterad grupp.

Vaccinbevis

EU:s digitala Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Vaccinpodden

Vaccinpodden i åtta avsnitt kommer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet med den är att bidra till att öka kunskapen om vaccination mot covid-19 i befolkningen, och därmed ytterligare öka benägenheten att vaccinera sig.

Poddsatsningen görs som en del i ett uppdrag som myndigheterna har fått från regeringen.

Varning för telefonbedrägerier kring vaccination

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. Läs polisens information om hur du undviker att bli lurad. Informationen finns på flera språk.