Vaccin mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Nu pågår vaccinationen mot covid-19. Läs om vaccinationen på 1177 och hos Folkhälsomyndigheten. Där finns svar på vanliga frågor.

  • Alla som är 16 år och äldre kommer att bli erbjudas vaccinering.
  • Ordningen styrs av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
  • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.
  • Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i samhället.
  • Vaccineringen är gratis. Vaccinera dig när det är din tur.
  • Region Västerbotten ger information när det är din tur.
  • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Du kan inte välja vilket vaccin du får.

Respektera prioriteringsordningen

Boka bara tid om du tillhör den grupp som vaccineras just nu. Hälsocentralen har rätt att avboka din tid om du har bokat utan att tillhöra en prioriterad grupp.

Vaccinbevis

EU:s digitala Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Vaccinpodden

Vaccinpodden i åtta avsnitt kommer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet med den är att bidra till att öka kunskapen om vaccination mot covid-19 i befolkningen, och därmed ytterligare öka benägenheten att vaccinera sig.

Poddsatsningen görs som en del i ett uppdrag som myndigheterna har fått från regeringen.

Varning för telefonbedrägerier kring vaccination

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. Läs polisens information om hur du undviker att bli lurad. Informationen finns på flera språk.