Vaccin mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccinationen miskar också smittspridningen i samhället. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Vaccinationen mot covid-19 fortsätter. Läs om vaccinationen på 1177 och hos Folkhälsomyndigheten. Där finns svar på vanliga frågor.

Pandemin är inte över – vaccination är vägen framåt

  • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccinationerna minskar också smittspridningen i samhället.
  • Fler behöver vaccinera sig för att vi tillsammans ska kunna återgå till en normal vardag och ett samhälle utan restriktioner.
  • Vänta inte med att vaccinera dig mot covid-19. Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Det är det viktigaste du gör.
  • Alla som är 12 år eller äldre erbjuds vaccination.
  • Personer som bor på ett särskilt boende för äldre, har hemstjänst eller hemsjukvård eller är född 1956 eller tidigare samt personal inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende för äldre erbjuds en tredje dos vaccin som påfyllnad. Det ska ha gått minst sex månader sedan du tagit dos två för att få en tredje dos. Om du är född 1956 eller tidigare ska det ha gått fem månader. Även personer med mycket nedsatt immunförsvar rekkomenderas en extra dos vaccin.
  • Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
  • Vaccinering mot covid-19 är frivillig och gratis.
  • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Nu används bara mRNA vaccin men du kan inte välja vilket vaccin du får.

Vaccinbevis

EU:s digitala Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Vaccinpodden

Vaccinpodden i åtta avsnitt kommer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet med den är att bidra till att öka kunskapen om vaccination mot covid-19 i befolkningen, och därmed ytterligare öka benägenheten att vaccinera sig.

Poddsatsningen görs som en del i ett uppdrag som myndigheterna har fått från regeringen.

Varning för telefonbedrägerier kring vaccination

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. Läs polisens information om hur du undviker att bli lurad. Informationen finns på flera språk.