Skydda dig själv och andra

Följ myndigheternas rekommendationer. Visa omtanke om varandra. Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19.

Följ de allmänna rekommendationerna

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Rekommendationerna finns utförligt beskrivna på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Du som har haft nära kontakt med någon som har covid-19

Du som nyligen har träffat en person med covid-19 kan ha blivit utsatt för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir sjuk. Men det är viktigt att du träffar så få personer som möjligt under en period. Läs vad som gäller på 1177 Vårdguiden.