Säkra källor till information

Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Var källkritisk

Det florerar en hel del felaktig information och rykten i sociala medier. Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Här finns tips på hur du kan göra: Krisinformation.se om källkritik Länk till annan webbplats.

Sök information på myndigheternas webbplatser i första hand

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter. På Krisinformation.se kan du se vad som gäller just nu.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd till olika grupper.

1177 Vårdguiden

Beskrivning av sjukdomen covid-19, symtom och information om hur du skyddar dig och andra samt om vaccination.

Region Västerbotten

Region Västerbotten har information om läget i länet och aktuell statistik Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen Västerbotten

Enligt covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Information om vad som gäller för verksamheter och privata sammankomster

Känner du oro?

Röda korsets stödtelefon

Känner du stress och oro kring coronautbrotten som pågår? Ring Röda korsets stödtelefon under coronakrisen.

Psykisk hälsa i kristid

Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Samverkan i länet

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. Vindelns kommun ingår och deltar i samverkan. Kommunen agerar i enlighet med de nationella och regionala beslut som tas.