Provtagning

Det är viktigt att du lämnar prov om du får symptom på covid-19.

Testa dig om du får symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som får symtom på covid-19 testar dig för att se om du har en pågående infektion. Rekommendationen gäller från förskoleklass och uppåt. Läs mer om provtagning här: Folkhälsomyndigheten- Testa dig för covid-19.länk till annan webbplats

Egenprovtagning

Provtagning och smittspårning ingår i arbetet för att minska spridningen av covid-19.

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod på webbplatsen Direkttest.se.

Du kan hämta kit för egenprovtagning vid Vindelns Hälsocentral (ambulansinfarten på baksidan). Öppet för hämtning och lämning vardagar klockan 13-14. Be gärna någon symtomfri att hämta och lämna testet åt dig.

Provtagning på barn

Även barn kan behöva lämna prov. Det gäller främst barn i skolåldern från och med förskoleklass.

Smittspårning för dig som har covid-19

Du som fått besked om att du har covid-19 måste medverka i smittspårning. Det innebär att du själv tar kontakt med de personer som kan ha blivit smittade. Du kan också få hjälp av regionens smittspårare.