För skola, barnomsorg, barn och vårdnadshavare

Myndigheternas råd till förskolor och skolor

Folkhälsomyndigheten och Skolverket har sammanställt information och råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Prata med ditt barn om att:

 • Tvätta händerna, särskilt före måltider och efter toalettbesök.
 • Undvika att röra ögon, näsa, mun.
 • Hosta och nysa i armvecket.
 • Inte hälsa på folk genom att ta i hand.
 • Säga till en vuxen på skolan om barnet blir sjuk under skoldagen

Coronainformation för barn och unga

Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden har sammanställt information och coronaviruset riktat till barn och unga.

Bris, Barnens rätt i samhället

Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn. Barn kan varje dag ringa 116 111, chatta och mejla till Bris kuratorer.

Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar.

När barn och elever ska stanna hemma

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber.

 • Om barnet verkar vara på väg att bli sjuk eller redan är sjuk.
 • Om barnet plötsligt (efter att ha varit frisk) får rinnande snuva, återkommande hosta, halsont, feber, trötthet, huvudvärk, muskel- eller ledvärk, illamående eller något annat förkylningssymtom.
 • Om barnet börjar känna sig sjuk under dagen ska barnet säga till en vuxen på skolan som ser till att barnet kommer hem. Om barnet inte kan ta sig hem själv utan behöver invänta vårdnadshavare får barnet vistas i enskilt rum på skolan med en välkänd personal vid sin sida.

Karantän även för barn och unga

I Västerbotten rekommenderas att alla barn, 0-18 år, i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

Provtagning på barn

Även barn kan behöva lämna prov för covid-19. Det gäller främst barn i skolåldern från och med förskoleklass. Region Västerbottens information om provtagning på barnlänk till annan webbplats

När barn och elever kan komma tillbaka till förskola och grundskola

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från och med förskoleklass lämnar prov. Region Västerbottens information om provtagning på barnlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information om när man ska stanna hemmalänk till annan webbplats

Region Västerbotten, 1177 Om att minska risken att du och andra får covid-19länk till annan webbplats

Om inget prov är taget

Barn i förskola och grundskola ska stanna hemma tills något av följande gäller:

 • De är helt friska och det har gått ytterligare två dagar.
 • De mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Känner du dig osäker, kontakta skolsköterskan om barnet går i grundskolan. Har du barn i förskolan, kontakta barnavårdscentralen (BVC).

Om provet var positivt (barnet har covid-19)

Barn som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills allt följande gäller:

 • Barnet mår tydligt bättre.
 • Barnet har varit feberfri i två dygn.
 • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Om provet var negativt (barnet har inte covid-19)

Om provsvaret var negativt kan barnet komma tillbaka till verksamheten när barnet mår bra och orkar med en vanlig dag i förskolan, skolan eller fritids.

Barn med allergier som kan ge förkylningsliknande symtom

Barn som har symtom utifrån sin återkommande allergi eller astma (till exempel ytlig nästäppa, nysningar, hosta, kliande ögon, rinnsnuva) kan komma tillbaka till skolan efter att hen varit hemma en dag om symtomen lindrats av allergi- eller astmamediciner, och det är säkerställt att symtomen berodde på allergi.

Barn i riskgrupp

Om barnet tillhör en riskgrupp på grund av någon konstaterad underliggande sjukdom ber vi dig som vårdnadshavare att kontakta barnets behandlande läkare för råd om hur ni ska hantera läget. För sedan en dialog med barnets förskola eller skola.