För skola, barnomsorg, barn och vårdnadshavare

Myndigheternas råd till förskolor och skolor

Folkhälsomyndigheten och Skolverket har sammanställt information och råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Prata med ditt barn om att:

  • Tvätta händerna, särskilt före måltider och efter toalettbesök.
  • Undvika att röra ögon, näsa, mun.
  • Hosta och nysa i armvecket.
  • Inte hälsa på folk genom att ta i hand.
  • Säga till en vuxen på skolan om barnet blir sjuk under skoldagen

Coronainformation för barn och unga

Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden har sammanställt information och coronaviruset riktat till barn och unga.

Bris, Barnens rätt i samhället

Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn. Barn kan varje dag ringa 116 111, chatta och mejla till Bris kuratorer.

Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar.

När barn och elever ska stanna hemma

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber.

  • Om barnet verkar vara på väg att bli sjuk eller redan är sjuk.
  • Om barnet plötsligt (efter att ha varit frisk) får rinnande snuva, återkommande hosta, halsont, feber, trötthet, huvudvärk, muskel- eller ledvärk, illamående eller något annat förkylningssymtom.
  • Om barnet börjar känna sig sjuk under dagen ska barnet säga till en vuxen på skolan som ser till att barnet kommer hem. Om barnet inte kan ta sig hem själv utan behöver invänta vårdnadshavare får barnet vistas i enskilt rum på skolan med en välkänd personal vid sin sida.

I väntan på provsvar

Om du som bor med barn väntar på provsvar eller är hemma med barn som testat sig är det bra om övriga syskon i hushållet också stannar hemma i avvaktan på provsvar.

Provtagning på barn

Även barn kan behöva lämna prov för covid-19. Det gäller främst barn i skolåldern från och med förskoleklass. Region Västerbottens information om provtagning på barn Länk till annan webbplats.

När barn och elever kan komma tillbaka till förskola och grundskola

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från och med förskoleklass lämnar prov.

Region Västerbottens information om provtagning på barn Länk till annan webbplats.

När ska barn stanna hemma?

Folkhälsomyndigheten, Hur länge bör jag stanna hemma? Länk till annan webbplats.

Region Västerbotten, 1177 När ska jag stanna hemma vid covid-19? Länk till annan webbplats.

Känner du dig osäker, kontakta skolsköterskan om barnet går i grundskolan. Har du barn i förskolan, kontakta barnavårdscentralen (BVC).

Barn med allergier som kan ge förkylningsliknande symtom

Barn som har symtom utifrån sin återkommande allergi eller astma (till exempel ytlig nästäppa, nysningar, hosta, kliande ögon, rinnsnuva) kan komma tillbaka till skolan efter att hen varit hemma en dag om symtomen lindrats av allergi- eller astmamediciner, och det är säkerställt att symtomen berodde på allergi.

Barn i riskgrupp

Om barnet tillhör en riskgrupp på grund av någon konstaterad underliggande sjukdom ber vi dig som vårdnadshavare att kontakta barnets behandlande läkare för råd om hur ni ska hantera läget. För sedan en dialog med barnets förskola eller skola.