För näringslivet

Här finns information om några av de råd och stöd från kommun, organisationer, region och stat som finns till för att stötta dig som är företagare i Vindelns kommun.

Tillfällig pandemilag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Länsstyrelsens webbplats innehåller information till verksamheter om vad som gäller. Där finns även svar på vanliga frågor.

Verksamt.se

På Verksamt.se finns samlad information från myndigheter. Här kan du läsa om vilka stöd som finns att söka för vissa branscher till följd av coronapandemin.

Vindelns kommuns insatser för näringslivet

Vindelns kommuns företagslots finns tillhands på telefon 070-233 26 21, under kontorstid för frågor och lotsning kring Vindelns kommuns insatser för företag. Tveka inte att höra av dig om du har frågor, synpunkter eller önskemål.

Vindelns kommun följer även företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna för att se hur kommunen på bästa sätt kan stötta och finnas till för näringslivet.

Anpassningsprojektet

Vindelns kommunstyrelse har avsatt 700 000 kr, ur det riktade statsbidraget för näringslivsutveckling, till ett samverkansprojekt som riktar sig till små företag som behöver vidta åtgärder för att säkra sin verksamhets överlevnad i spåren av coronapandemin.

Ekonomifrågor

För att lindra coronapandemins ekonomiska effekter för Vindelns näringsliv har Vindelns kommun beslutat att det är möjligt att förlänga betalningstiden till kommunen för fakturor tillstånd och tillsyn. Kontakta ekonomiavdelningen och ha fakturanummer till hands.

Vill du som företagare skynda på en utbetalning till ditt företag från Vindelns kommun går det också att ordna, även här hör du av dig till ekonomiavdelningen.

Tillsyn och tillstånd

Om du som företagare behöver tid eller förlängning, pausa eller avbryta tillstånds- eller tillsynsärenden är du välkommen att höra av dig så hittar vi tillsammans lösningar som fungerar för båda parter.