För föreningar

Varje förening måste tänka igenom sin situation och anpassa verksamheten därefter med anledning av risk för smittspridning. Föreningar ska förhålla sig till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och vad föreningarnas respektive förbund bestämmer angående sammankomster, matcher och träningar.

Följ råd och rekommendationer från myndigheterna

Folkhälsomyndigheten betonar att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån rekommendationerna, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om covid-19länk till annan webbplats

Riksidrottsförbundet har samlat vanliga frågor och svar om coronavirus och idrottlänk till annan webbplats

Skärpta restriktioner påverkar många verksamheter

Läs om restriktionerna på Krisinformation.selänk till annan webbplats

De föreningar som bedriver träning ska följa direktiven Läs om vad som gäller just nu på Riksidrottsförbundets webbplatslänk till annan webbplats

Läger och cuper sommaren 2021

Folkhälsomyndigheten har sammanställt information riktat till arrangörer av lägerverksamhet under sommaren. Här finns utgångspunkter och förebyggande åtgärder: Läger och cuper sommaren 2021länk till annan webbplats

Tillfällig pandemilag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Länsstyrelsens webbplats innehåller information till verksamheter om vad som gäller. Där finns även svar på vanliga frågor. Läs om tillsyn enligt covid-19-lagen på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Råd, tips och goda exempel för verksamhetsutövare

En pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

MSB - checklista, råd och tips för att minska smittspridningenlänk till annan webbplats

Inställda möten och evenemang

Många föreningar har flyttat sina årsmöten för att minska smittspridningen. Framflyttade årsmöten kommer inte påverka möjligheten att söka föreningsbidrag.

Inför övriga evenemang rekommenderar Folkhälsomyndigheten att den som ska ordna evenemanget gör en riskbedömning.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats