Kommunalt vatten och avlopp

Vindeln, Nordmaling och Umeå arbetar tillsammans inom vatten- och avloppsverksamheten i ett gemensamt bolag - Vakin (Vatten- och avloppskompetens i norr AB)

Vatten

Inom Vindelns kommun finns åtta kommunala vattenverk. Dessa verk som försörjer anslutna invånare med vatten finns i Abborrtjärn, Avanäs, Vindeln, Hällnäs, Skivsjö, Strycksele, Tvärålund och Åmsele .

Allt dricksvatten i kommunen är baserat på grundvatten och kloreras normalt inte. Klorering kan dock förekomma av vissa delar av nätet i samband med rörarbeten eller liknande.

Vindelns vatten är mjukt. I alla verk ligger hårdheten på ca 3 dH (tyska grader). Tänk på att mjukt vatten gör att mindre tvättmedel behövs. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter.

En nackdel med mjukt vatten är en ökad risk för korrosionsangrepp.

Avlopp

Inom Vindelns kommun finns sex kommunala reningsverk: i Vindeln, Hällnäs, Åmsele, Skivsjö, Strycksele och Tvärålund. Avloppsvattnet behandlas mekaniskt och kemiskt. Den mekaniska behandlingen sker i pressgaller och sandfång. Den kemiska behandlingen består av tillsats av en aluminiumlösning med efterföljande sedimentering.

För Skivsjö och Strycksele sker behandlingen genom slamavvattning med efterföljande infiltration. Slammet transporteras efter förtjockning och avvattning till Vindelns avloppsreningsverk för efterföljande behandling.