Felanmälan av vatten och avlopp

Vindeln, Nordmaling och Umeå arbetar tillsammans inom vatten- och avloppsverksamheten i ett gemensamt bolag - Vakin (Vatten- och avloppskompetens i norr AB)

Om du upptäcker något fel på det kommunala ledningsnätet, till exempel en vattenläcka, källaröversvämning eller ett avloppsstopp (enskilt eller kommunalt), kan du göra en felanmälan, dygnet runt.

Använd Vakins felanmälan via webbformulär.

Eller ring kundtjänst 090-16 19 00, utanför kontorstid kopplas ditt samtal till jour.

På Vakins webbplats kan du se om det finns någon känd driftstörning för tillfället.

Om det gäller läcka, stopp eller översvämning inne på fastighet eller tomtmark i bostadsrätt eller hyresrätt kontaktar du fastighetsägaren.