Vårt arbete med miljöskydd

Miljöskydd handlar om att skydda den yttre miljön från föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör. Det handlar inte bara om människors hälsa, utan även om att allt annat liv har rätt att leva utan att skadas.

Arbetet regleras av miljöbalken (1998:808) som trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Miljö- och byggkontorets arbete med miljöskydd innebär bland annat:

  • Tillsyn av miljöfarliga verksamheter
  • Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
  • Granskning av miljörapporter
  • Remissvar och yttranden till andra instanser
  • Samverkan och projekt med andra kommuner och myndigheter

Handläggning av anmälningar, ansökningar, inspektioner, befogade kalgomål med mera finansieras av tillsynsavgift enligt kommunens taxa.