Invasiva arter

Det är arter som sprider sig snabbt och har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Det betyder bekymmer för markägare och inte minst för naturen. Tillsammans kan vi minska spridningen genom att hantera dessa växter rätt när vi hittar dem.

Hantera växtavfall rätt

Släng aldrig växtavfall i naturen, det räknas som nedskräpning, men växtavfallet kan även innehålla invasiva växter som lätt kan sprida sig och tränga undan inhemska växtarter i närområdet.

Släng inte heller invasiva växter i komposten/trädgårdsavfallet. Lägg det istället i en plastpåse och förslut den. Lägg det antingen i den gröna tunnan eller om påsen är skrymmande i brännbart på återvinningscentralen. Informera gärna personalen och följ deras instruktioner om hur och var du ska lämna det.

Känn igen och åtgärda invasiva arter

Växter som är invasiva är exempelvis jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla, blomsterlupin, parkslide och vresros. Om du hittar någon av dessa i naturen så ska du rapportera in dem till Artdatabanken. Där finns det även bilder och information hur vi åtgärdar arten bäst.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har också information om de invasiva arterna