Brandfarliga varor

För hantering av brandfarliga och explosiva varor i större mängder krävs tillstånd.

Vindelns kommun har delegerat tillsyns- och beslutanderätten gällande brandfarliga och explosiva varor till Umeå kommun.